Yaşam Döngüsü

Yaşam Döngüsü

Yaşam Döngüsü

Deniz kaplumbağaları yavaş büyüyen ve uzun yaşayan canlılardır. Onların karmaşık hayat döngüsü, yumurtlama ve embriyonik gelişimin meydana geldiği karasal habitatları ve beslenme habitatları olarak açık deniz ve neritik bölgeler gibi ekosistem çeşitliliği içerir.

Deniz kaplumbağaları hayatlarının çok kısa bir dönemini karaya bağımlı olarak sürdürürler. Her üreme sezonu (Nisan-Mayıs) bireyler çiftleşerek erkekler kumsala yakın yerlerde dolaşırken, dişi bireyler yaklaşık 15 gün aralıklarla bir sezonda (Mayıs- Ağustos) ortalama üç yuva yaparlar. Erkek ve dişi bireylerin her sezon üreme yetenekleri birbirinden farklıdır. Erkek bireyler genellikle her üreme sezonunda üreyebilirken, dişi bireyler 2-5 senede bir üreme yeteneğine sahiptir. Dişi kaplumbağa yumurtalarını yuvalama sahiline bıraktıktan sonra denize geri döner. Kuluçka süreleri yaklaşık 2 aydır. Bu kuluçka süresince yumurtalar değişik tehditler altındadır. Bu yuvalardan çıkan yavrular (Temmuz-Ekim) ay ışığı veya denizin parıltısı kullanarak denize doğru giderler ancak daha kuvvetli başka ışık olursa yanlış yöne de gidebilirler. Denize ulaşan yavru, karnın (abdomen) içine çekerek depolanan yağlı besin maddesi (vitellüs) nedeniyle dalamaz ve iki hafta kadar yüzeyde dolaşır. Bu nedenle, bu esnada kuş ve balık gibi parçalayıcıların yemi olurlar. Bu safhaları atlatan yavrular deniz algleri arasında yüzerler, yönlerini de hem bu besin alanlarını tanımalarından hem de manyetik yönelim sayesinde bulurlar. Erginleşene kadar dönem kayıp yıllar olarak bilinir, çünkü 25-30 yıl süren bu sürede genç bireylerin nerelerde neler yaptıkları konusunda pek fazla bilgi elde edilememiştir. Yaşam döngülerinin her safhasında balıkçılık, trol avcılığı, hastalık, kirlilik ve sürat motorları her zaman kaplumbağalar için birer tehlike olmaktadır.