Çalışma Kuralları

Çalışma Kurallları

 1. Merkezimizde gönüllülük esastır. Bireyler çalışmalar sırasında iş bölümü yapmaktan çekinmemeli ve çalışmalara katılmalıdır.
 2. Merkezi alan içerisinde, gönüllüler sorumluluklarını bilmeli, verilen görevler zamanında ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
 3. Ekip mantığıyla katılım sağlanmalı ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmelidir.
 4. Merkezin düzeni, herkesin sorumluluğu altındadır ve işbirliği içerisinde sağlanmalıdır.
 5. Merkezi alana ait hiçbir malzeme izinsiz kullanılamaz, izinsiz olarak merkez dışındaki kişilere verilemez.
 6. Kullanılan malzemelerin düzenli ve doğru kullanımı sağlanmalıdır.
 7. Merkezde bireyler arası tavır ve davranışlarda hoşgörü içerisinde olunmalı ve herhangi bir tartışma durumundan uzak durulmalı, uzlaşma sağlanmalıdır.
 8. Alkollü içeceklerin kullanımı kesinlikle yasaktır.
 9. Çalışma saatlerine uyulması, çalışmaların verimliliği için gereklidir.
 10. Çalışma saatleri içerisinde gönüllüler sorumluluklarını yerine getirmelidir; onlara ayrılan boş zamanları bireyler imkânlar doğrultusunda çeşitli şekillerde değerlendirebilirler.
 11. Görevlendirmeler dönüşümlü olarak sürdürülür.
 12. Gönüllüler her zaman yetkili kişilerin bilgisi dahilinde merkezden ayrılmalıdır.
 13. Merkez yetkililerinin talimatlarına uyulmalıdır.
 14. Tankların haftalık olarak genel dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
 15. Günlük olarak deniz kaplumbağalarının takip formu doldurulmalıdır.
 16. Dokümanların düzenli, programlı ve eksiksizce dosyalandırılması sağlanmalıdır.