Uydu Cihazı ile Takip

Deniz kaplumbağaları IUCN listesine göre tehlike veya hassas türler listesindedirler. Hayatlarının büyük bölümünü okyanuslarda geçirirler, dolayısıyla izlenmeleri zordur. Deniz kaplumbağaları beslenme, kışlama ve yuvalama alanları arasında göç eden canlılardır. Bu nedenle yuvalama alanlarının yanı sıra göç sırasında uğradıkları ve üreme dönemi dışında kalan dönemlerde hangi alanları yada ülkeleri ziyaret ettiklerinin bilinmesi, o habitatlarının korunması ve koruma önlemlerinin alınması için büyük önem taşır.

Teknolojinin de gelişmesiyle deniz kaplumbağalarının deniz içi davranışlarını anlayabilmek için farklı yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Deniz kaplumbağasının sırtına yerleştirilen uydu cihazı ile göç yollarını takip edebilmek mümkün olmuştur.

Uydu Cihazı İle Takip